กุญแจสำคัญ

ที่จะปลดล็อกธุรกิจมาจากข้อมูล

การออกแบบ Solution เพื่อทำให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด ช่วยลดปัญหาและลดช่องว่าง
ในการทำงาน เชื่อมต่อคนและเครื่องจักรเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยี
Internet of Things (IoT), Programming และ Arificial Intelligence เข้ามาช่วย

DIGITAL BUSINESS INSIGHT (DBI)

EXPERIENCE

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

EXPERIENCE

ผลิตภัณฑ์มีการตกลง
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

QUALITY

ผลิตภัณฑ์มีงานวิจัยรับรอง
และผ่านการทดสอบจาก Lab

DEVELOP

มีทีมพัฒนา Hardware,
Software และออกแบบ Model AI

FLEXIBLE

เราใช้ Cloud Platform

RESEARCH

นำปัญหามาวิเคราะห์
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์

SUPPORT

แก้ไขปัญหา
จากทีมงานผู้ผลิต

THAI STAFF

ออกแบบและผลิต
ระบบ AloT โดยคนไทย

OUR PRODUCTS

สินค้าและบริการของเราเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเกท
ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ สำนักงาน โรงงานต่างๆ

Product ที่หลากหลาย ได้ถูกพัฒนาเพื่อช่วยธุรกิจทุกประเกท ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรม,
เกษตรกรรม, Healthcare พัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ในทุกธุรกิจ

MANUFACTURING

ด้านอุตสาหกรรม-การผลิต

AGRICULTURE

ด้านการเกษตร

HEALTHCARE

ด้านสุขภาพ

USE CASE

ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ

กุญแจสำคัญ

ที่จะปลดล็อกธุรกิจมาจากข้อมูล

การออกแบบ Solution เพื่อทำให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด ช่วยลดปัญหาและลดช่องว่าง
ในการทำงาน เชื่อมต่อคนและเครื่องจักรเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยี
Internet of Things (IoT), Programming และ Arificial Intelligence เข้ามาช่วย

DIGITAL BUSINESS INSIGHT (DBI)

EXPERIENCE

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

MOU

ผลิตภัณฑ์มีการตกลง
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

QUALITY

ผลิตภัณฑ์มีงานวิจัยรับรอง
และผ่านการทดสอบจาก Lab

DEVELOP

มีทีมพัฒนา Hardware,
Software และออกแบบ Model AI

FLEXIBLE

เราใช้ Cloud Platform

RESEARCH

นำปัญหามาวิเคราะห์
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์

SUPPORT

แก้ไขปัญหา
จากทีมงานผู้ผลิต

THAI STAFF

ออกแบบและผลิต
ระบบ AloT โดยคนไทย

OUR PRODUCTS

สินค้าและบริการของเราเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเกท ไม่ว่า
จะเป็นออฟฟิศ สำนักงาน โรงงานต่างๆ

Product ที่หลากหลาย ได้ถูกพัฒนาเพื่อช่วยธุรกิจทุกประเกท ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรม,
เกษตรกรรม, Healthcare พัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ในทุกธุรกิจ

MANUFACTURING

ด้านอุตสาหกรรม-การผลิต

AGRICULTURE

ด้านการเกษตร

HEALTHCARE

ด้านสุขภาพ

USE CASE

ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ

กุญแจสำคัญ

ที่จะปลดล็อกธุรกิจมาจากข้อมูล

การออกแบบ Solution เพื่อทำให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด ช่วยลดปัญหาและลดช่องว่างในการทำงาน เชื่อมต่อคนและเครื่องจักรเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT), Programming และ Arificial Intelligence เข้ามาช่วย

DIGITAL BUSINESS INSIGHT (DBI)

EXPERIENCE

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

MOU

ผลิตภัณฑ์มีการตกลง
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

QUALITY

ผลิตภัณฑ์มีงานวิจัยรับรอง
และผ่านการทดสอบจาก Lab

DEVELOP

มีทีมพัฒนา Hardware,
Software และออกแบบ Model AI

FLEXIBLE

เราใช้ Cloud Platform

RESEARCH

นำปัญหามาวิเคราะห์
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์

SUPPORT

แก้ไขปัญหา
จากทีมงานผู้ผลิต

THAI STAFF

ออกแบบและผลิต
ระบบ AloT โดยคนไทย

OUR PRODUCTS

สินค้าและบริการของเราเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเกท
ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ สำนักงาน โรงงานต่างๆ

Product ที่หลากหลาย ได้ถูกพัฒนาเพื่อช่วยธุรกิจทุกประเกท ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, Healthcare พัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ในทุกธุรกิจ

MANUFACTURING

ด้านอุตสาหกรรม-การผลิต

AGRICULTURE

ด้านการเกษตร

HEALTHCARE

ด้านสุขภาพ

USE CASE

ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ