สามารถทำได้ทั้งเรื่องของOC โดยใช้

สามารถทำได้ทั้งเรื่องของOC โดยใช้

สามารถทำได้ทั้งเรืองของOc โดยใช้Machine vision ทีจะทำการออกแบบให้เหมาะสมกับระบบ

สามารถทำได้ทั้งเรืองของOc โดยใช้Machine vision ทีจะทำการออกแบบให้เหมาะสมกับระบบ